rekrutacja

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy, psychologów, pedagogów dysponujących podstawowym doświadczeniem klinicznym. Kandydatury osób z innym wykształceniem będą rozpatrywane indywidualnie.

Oczekujemy, by uczestnik kursu dysponował co najmniej dwuletnim doświadczeniem pracy z pacjentami po ukończonych studiach magisterskich.

Osoby uczestniczące w kursie powinny mieć motywację do zapoznania się z podstawami teorii i praktyki systemowej terapii rodzin oraz podejścia psychodynamicznego a także być gotowe do szkoleniowej terapii własnej w grupie.

Kurs ma atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wiąże się to z koniecznością zapisania do Sekcji Naukowej Psychoterapii lub Sekcji Naukowej Terapii Rodzin PTP. Zobowiązujemy uczestników naszego kursu do zapisania się do wybranej sekcji w ciągu pierwszego roku szkolenia.

Rekrutację na kolejną edycję 2020-2025 rozpoczniemy od grudnia 2019 r. Umieścimy na tej stronie formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenia będziemy czekać do końca kwietnia 2020 r.

Osoby, które spełniają kryteria wstępne (ukończone studia wyższe i 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze pmagania po ukończeniu studiów) zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywaja się w maju i czerwcu. Rekrutacja zakończy się na przełomie czerwca i lipca 2020 r.

Kursu rozpocznie się tygodniowym zgrupowaniem w dniach 28 sierpnia – 3 września 2020 r.w Rabce-Ponicach.

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE NA KURS