koszt kursu

Kurs Psychoterapii

O kursie

Program

Certyfikat

Kadra

Bibliografia

Koszt

Rekrutacja

Koszt kursu psychoterapii „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, edycja 25, IX 2020 – VI 2025

cena za rok w zł raty wysokość raty w zł termin płatności
Zgrupowanie 3000 3000 7 VIII 2020 r.
I  rok 6000  I rata 2000 X 2020 r.
 II rata 4000 II 2021 r.
II  rok 7200  I rata 3600 IX 2021 r.
 II rata 3600 II 2022 r.
III  rok 7200  I rata 3600 IX 2022 r.
 II rata 3600 II 2023 r.
IV  rok 7200  I rata 3600 IX 2023 r.
 II rata 3600 II 2024 r.
V  rok 7200  I rata 3600 IX 2024 r.
 II rata 3600 II 2025 r.
RAZEM 37800 RAZEM 37800

 Koszt kursu obejmuje:

zajęcia dydaktyczne,

superwizje grupowe,

tzw. doświadczenie własne (zgrupowanie przed kursem, grupowa terapia treningowa, genogram).

Zasady wnoszenia opłat

Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane na konto bankowe organizatora, tj. Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku, ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków.

NR konta:

BNP Paribas S.A
FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU
ul. Sienkiewicza 14, 30-033 Kraków
50 1750 0012 0000 0000 4090 9923

Wpłat należy dokonywać za każdy rok kursu w dwóch ratach, przy czym I rata powinna być wniesiona nie później niż we wrześniu (w I roku – w październiku), zaś druga – nie później niż w lutym. Opłata za zgrupowanie dydaktyczno – treningowe w Rabce powinna być wniesiona w całości przed terminem zgrupowania.

Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku jest płatnikiem podatku VAT.