Warsztaty dla terapeutów w małej grupie (6 osób) z wykorzystaniem techniki genogramu. Uczestnicy przyglądają się swoim przekazom międzygeneracyjnym tak, by doświadczenia wcześniejszych pokoleń stały się bliższe i mogły być integrowane z narracją aktualnego życia.

Proponujemy udział w trzech grupach, prowadzonych przez różnych terapeutów (wszyscy są certyfikowanymi terapeutami PTP).

Udział w grupie jest zaliczany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne do tzw.pracy własnej. Liczba godzin różni się w poszczególnych grupach.

 

Grupa Katarzyny Gdowskiej

Grupa Ilony Kołbik

Grupa Jakuba Bobrzyńskiego